Xii Riverview

Quy mô: 1,8 ha
Vị trí: Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: GS Sài Gòn

Hãy nói với chúng tôi về dự án tâm huyết của bạn