Swan Park Zone 6

Quy mô: 40 ha
Vị trí: Nhơn Trạch, Đồng Nai
Chủ đầu tư: Tập đoàn CFLD

Với diện tích mảng xanh trung bình trên đầu người là 30m2/người, Swan Park đang là khu đô thị có diện tích mảng xanh lớn nhất hiện nay.

Hãy nói với chúng tôi về dự án tâm huyết của bạn