Nhà máy P&G

Quy mô: 0,5 ha
Vị trí: KCN VSIP 2, Bình Dương
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH P&G VIỆT NAM

Hãy nói với chúng tôi về dự án tâm huyết của bạn