Emerald Tân Phú

Quy mô: 1,6 ha
Vị trí: Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Gamuda Land

Hãy nói với chúng tôi về dự án tâm huyết của bạn