City Garden

Quy mô: 1,2 ha
Vị trí: Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Refico

Hãy nói với chúng tôi về dự án tâm huyết của bạn