Văn hoá doanh nghiệp

Nơi tất cả gắn kết vì mục tiêu chung

Mỗi thành viên trong đội ngũ Bee Green có mục tiêu riêng của mình, và chúng tôi gặp nhau tại đây vì một mục tiêu chung duy nhất – Gia tăng giá trị bất động sản của khách hàng. Dù đảm nhận công việc tại vườn ươm, phòng thiết kế hay bộ phận hoạch định chiến lược đầu tư, thì mỗi một thành viên của Bee Green đều làm tốt phận sự của mình, để kết quả cuối cùng đáp ứng được mọi kỳ vọng của chủ đầu tư và người tiêu dùng.

Ngôi nhà thứ hai của đại gia đình

Một dự án có thể hoàn thành trong hai ngày, và cũng có dự án, chúng tôi nỗ lực cùng nhau trong nhiều tháng. Chính vì vậy, một nhóm dự án cũng như một gia đình nhỏ, và tập thể Bee Green như một đại gia đình gắn bó cùng nhau mỗi ngày, cùng trao nhau những niềm vui khi thành công và giúp nhau vượt qua những thời điểm gian khó. Và chúng tôi tin rằng, tinh thần đoàn kết đó cũng chính là một động lực lớn giúp tất cả cùng nỗ lực vì sự thành công của dự án.

Chia sẻ thành quả chung của tập thể

Chúng tôi tin rằng, sự gắn kết lâu dài là yếu tố quyết định sự vững mạnh của một đội ngũ, cũng như sự phát triển ổn định của một tổ chức. Chính vì vậy, chúng tôi ưu tiên xây dựng những chính sách nhằm chia sẻ thành quả của công ty đến từng cá nhân trong đội ngũ của mình, từ đó tạo thêm động lực để tất cả thành viên cùng nhau phấn đấu và mang lại kết quả đột phá trong công việc, cũng như niềm vui trong gia đình của mỗi nhân viên.