Oceanami Villas & Beach Club

Oceanami

Tên dự án: Oceanami Villas & Beach Club

Địa điểm: Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tĩnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Beegreen và Hoa Anh Đào

Dịch vụ cung cấp: Đầu tư, phát triển, kinh doanh và điều hành toàn bộ dự án

Giới thiệu dự án: [Brochure]

avatar-user

Thông tin liên hệ

Văn phòng Phát triển Kinh doanh

Hotline: 0901 00 11 66

www.OCEANAMI.vn