Xi Riverview Palace

Xi Riverview

Tên dự án: Xi Riverview Palace

Địa điểm: Phường Thảo Điền, Quận 2

Chủ đầu tư: GS Sài Gòn

Dịch vụ cung cấp: Bảo dưỡng cảnh quan toàn dự án.

Diện tích: 73,099 m2

Thời gian: 2014.

avatar-user

Thông tin liên hệ

Tên: Trần Thị Phúc

Bộ phận: Sales& Marketing

Chức vụ: Quản lý bảo dưỡng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số điện thoại: 0906306381