Trung tâm tiệc cưới Tre

TTHNTC Tre

Tên dự án: Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Tre

Địa điểm: Đảo Kim Cương, Quận 2

Chủ đầu tư: BTADI

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế và thi công toàn bộ cảnh quan

Diện tích: TBC

Năm: 2013

avatar-user

Thông tin liên hệ

Tên: Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ phận: BOD

Chức vụ: Giám đốc điều hành dự án

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số điện thoại: 0862515368