Masteri Thảo Điền

Masteri Thao Dien

Tên dự án: Masteri Thảo Điền

Địa điểm: Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Thảo Điền Investment

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế, thi công và bảo dưỡng toàn bộ cảnh quan.

Diện tích: 8 ha

Thời gian: 2014.

avatar-user

Thông tin liên hệ

Tên: Nguyễn Duy Hùng

Bộ phận: Quản lí dự án

Chức vụ: Quản lí dự án

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số điện thoại: 0985256909