The Vista - An Phu

The Vista

Tên dự án: The Vista - An Phu

Địa điểm: Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2

Chủ đầu tư: Capitaland.

Dịch vụ cung cấp: Bảo dưỡng cảnh quan toàn dự án.

Diện tích: hơn 2,3 ha.

Thời gian: 2013.

avatar-user

Thông tin liên hệ

Tên: Trần Thị Phúc

Bộ phận: Sales & Marketing

Chức vụ: Quản lý bảo dưỡng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số điện thoại: 0906306381