Nhà máy điện Trần Hồng Quân

Nha may dien phan nhom Tran Hong Quan

Tên dự án: Nhà máy điện phân Trần Hồng Quân

Địa điểm: Đăk Lăk - Đăk Nông

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Trần Hồng Quân

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế và thi công toàn bộ cảnh quan

Diện tích: 45 ha

Năm: 2014 - 2015

avatar-user

Thông tin liên hệ

Tên: Nguyễn Duy Hùng

Bộ phận: Dự án

Chức vụ: Quản lý dự án

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số điện thoại: 0985 256 909