Bệnh viện Vinmec

Vinmec

Tên dự án: Bệnh viện Vinmec

Địa điểm: Hà Nội

Chủ đầu tư: Vingroup

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế cảnh quan

Diện tích: TBC

Năm: 2014 - 2015

avatar-user

Thông tin liên hệ

Tên: Tăng Thành Trung

Bộ phận: BOD

Chức vụ: Giám đốc kinh doanh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số điện thoại: 0906 351 414