Tri Việt Hội An

Tri Viet Hoi An

Tên dự án: Tri Việt Hội An

Địa điểm: Phường Cẩm An, Tp. Hội An

Chủ đầu tư: Cty CP Tri Việt Hội An

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế, Thi Công và Bảo dưỡng toàn bộ cảnh quan.

Diện tích: 8.57 ha

Năm: 2014 - 2015

avatar-user

Thông tin liên hệ

Tên: Việt Nguyễn

Bộ phận: BOD

Chức vụ: Giám đốc Phát triển Kinh doanh

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số điện thoại: 0908 11 09 88 - 0 995 995 880