Zuellig Pharma

Zuellig Pharma

Tên dự án: Zuellig Pharma

Địa điểm: ĐườngKhu Công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đầu tư: GS Sài Gòn.

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế, thi công và bảo dưỡng toàn bộ cảnh quan.

Diện tích: 6 ha.

Thời gian: 2014.

avatar-user

Thông tin liên hệ

Tên: Nguyễn Văn Khánh

Bộ phận: Dự án

Chức vụ: Quản lý dự án

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số điện thoại: 0987600665