Dịch vụ phát triển cảnh quan

Beegreen đã góp phần giúp các chủ đầu tư các dự án bất động sản không chỉ mang đến một chuẩn mực mới về thẩm mỹ cho cảnh quan xanh mà còn góp phần gia tăng giá trị bất động sản. Các dịch vụ cảnh quan Beegreen cung cấp:

- Tư vấn thiết kế, thi công, bảo trì cảnh quan

- Giải pháp cảnh quan văn phòng & nhà ở

Dự án đã hoàn thành

Dự án đã đang thực hiện